Volby 2018

 

Děkujeme všem, kdo dali hlasy ve volbách našemu sdružení nezávislých kandidátů SOUSEDÉ 2014. Díky nim jsem získali 2 mandáty a v zastupitelstvu tak usednou Stanislava Bartošová a Michal Oplt. Děkujeme i za množství jednotlivých hlasů, které někteří kanididáti od Vás získali.

Blahopřejeme vítězi voleb, sdružení Naše Kolovraty, k drtivému volebnímu vítězství. Vzhledem k počtu získaných mandátů (10 z 15) má v zastupitelstvu pohodlnou většinu, k níž nepotřebuje další koaliční partnery do Rady.

Uplynulé 4 roky jsme se poměrně významně podíleli na správě naší městské části, jako součást užšího vedení MČ (z pozice místostarostky S. Bartošové), i prací ve výborech a komisích. Troufáme si říct, že je za námi i velký kus odvedené práce.

Nyní je před námi další etapa. Nejsme nyní sice součástí užšího vedení (tedy Rady), neznamená to však, že bychom se práce pro obec vzdávali. Členové sdružení SOUSEDÉ 2014 jsou lidé aktivní, kteří toho dělali pro obec dost doposud a budou v tom určitě ochotně pokračovat. Ať už ve funkcích oficiálních či při činnosti dobrovolnické. Stejně tak naše neúčast v radě neznamená, že bychom se chtěli stavět do role opozice, která je apriori proti všemu a chce vše negovat. Budeme jako zastupitelé i nadále rádi podporovat a napomáhat rozvoji naší městské části a podporovat, to, co je pro městkou část a naše občany dobré.

Sousedům  se  povedlo ...

  • Sousedům se povedlo aktivně zlepšovat fungování obce obsazením postu místostarostky Mgr. Stanislavou Bartošovou a aktivní spoluprací na vedení obce.

  • Místostarostka Sousedů se úspěšně zhostila klíčových oblastí, jako je územní rozvoj, životní prostředí, majetkové vztahy, pořádání  Dětského dne a dalších obecních aktivit.

  • Sousedé aktivně působí v zastupitelstvu městské části, ve všech výborech i komisích.

  • Sousedův hlas je důležitý – mnohé se podařilo prosadit jen díky našim hlasům v zastupitelstvu.

  • Sousedům se povedlo ve vedení kontrolního výboru provést důkladnou revizi starších smluvních vztahů, a kde to bylo možné, zajistit zlepšení a nápravu.

  • Sousedům se povedlo převedením celkové údržby obce pod úřad zajistit kontinuitu údržby i možné operativní využití zaměstnanců. 

  • Sousedé se důkladně věnují připomínkování důležitých dokumentů, Metropolitního plánu i budoucího Pražského dálničního okruhu.

  • Sousedům se povedlo zajistit výsadbu stromů na nových pozemcích, ke zlepšení životního prostředí i k ochraně od budoucích dopravních staveb, další dosadby i náhradní výsadby stromů.

  • Sousedům se povedlo přispět k výraznému zlepšení koncepce v sociální oblasti.

  • Sousedům se povedlo úspěšně přispět k řízení Kolovratského zpravodaje na pozici předsedy redakční rady.

 

Sousedé z Kolovrat

Kandidátka 2018

  45 let, místostarostka MČ Praha-Kolovraty Uplynulé 4 roky jsem vykonávala za naše sdružení SOUSEDÉ 2014 funkci...
  42 let, ředitel Domu s pečovatelskou službou Manžel, otec 3 dětí, v současné době ředitel Domu...
  41 let, technik a starosta Sboru dobrovolných hasičů Narodil jsem se v roce 1977 v Praze. Dětství jsem prožil na...
  45 let, učitelka a OSVČ Vystudovala jsem ekonomii se specializací na veřejné finance, pracovala jsem u zahraniční...
  44 let, vědecká pracovnice Jsem moc ráda, že od dětství žiji právě v Kolovratech. Kolovraty jsou místo, odkud se mi...
  72 let, podnikatelka Narodila jsem se v Kolovratech, kde bydlím v rodinném domku po prarodičích. Vychovala jsem dva...
  50 let, sklenář Žiji v Lipanech, kde také provozuji svoji firmu "JENÍK - SKLENÁŘSTVÍ s.r.o". Jsem zakladatel a...
  45 let, vedoucí KD U Boudů Profesionálně se věnuji daňovému poradenství a finančnímu řízení firem. Jsem jednatelkou...
  41 let, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Pracuje na Českém vysokém učení technickém v Praze na pozici...
  47 let, analytik IT Do Kolovrat jsem se přistěhoval s manželkou před více jak patnácti lety a v současné době pracuji...
  44 let, vedoucí kantýny V Kolovratech žiji od roku 2003, pracuji jako vedoucí závodní kantýny nadnárodní společnosti...
  31 let, kuchař a vedoucí Mladých hasičů V roce 2014 jsem přišel do Kolovrat za prací. Bylo mi nabídnuto místo kuchaře...
  29 let, obchodní zástupce Kolovratský rodák narozen v r.1989. Vystudoval jsem střední elektrotechnickou průmyslovku....
  47 let, asistentka majitele firmy Jako malá jsem vyrůstala na sídlišti a tento sídlištní anonymní život mi k srdci...
  26 let, manažerka dovozu Žiji v Kolovratech od svých 12 let. Při zaměstnání finanční řiditelky soukromé firmy...

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz