Kolovratský zpravodaj a měsíčník

 
Zkušenost mnoha spolků při snaze prezentovat svoji činnost nebo upozornit na připravované akce není vždy pozitivní. Nemožnost předem odhadnout, zda se za "inzerát" bude či nebude platit, zda bude otištěn v nové či upravené podobě není dobrou vizitkou práceredakční rady. O častém nezvládnutí sazby pak svědčí např. velké množství rozostřených, tmavých, barevně nevyvážených fotografiích.
 

Chceme

  • jednotná a přehledná pravidla pro zveřejňování informací
    • provést revizi a přijetí Statutu zpravodaje a měsíčníku, který musí jednoznačně stanovit pravidla pro vydávání zpravodaje a měsíčníku
    • redakční radu pracující nestranně
  • dostupný elektronický archiv
    • archív maximálního počtu čísel zpravodaje dostupný na webových stránkách obce 

 

Další podklady na téma Kolovratský zpravodaj a měsíčník

15.03.2014 22:35
    Většina obcí a měst v ČR vydává noviny, ve kterých informuje občany o záležitostech, které se obce či města v danou dobu týkají. Je důležité poznamenat, že pokud jsou tyto noviny placené z rozpočtu obce, jedná se o věřejné finance, a jako takové by noviny měly sloužit...
15.03.2014 22:33
    Od prvního listopadu 2013 je účinná změna tiskového zákona, která zavádí pravidla pro vydávání radničních a krajských periodik, jako jsou různé místní zpravodaje, městské a krajské noviny. Dvě nové povinnosti vydavatele Hlavním poselstvím novely je posun od podřízeného...
15.03.2014 22:28
    Zde si můžete pročíst stručné shrnutí principů a pravidel, jimiž by se měla radniční periodika řídit. Ačkoli neexistuje žádný zákon, který by vyloženě upravoval pravidla pro vydávání radničních periodik, samotný Zákon o obcích poměrně jasně určuje, jakou funkci má vůči svým...
15.03.2014 22:25
    Redakční rada a redakce bez ohledu na poměry hlasů respektuje tato základní pravidla pro objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů: 1. Volba formy Redakce uveřejní alternativní názory vhodnou formou (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko apod.). Názor...
15.03.2014 22:23
    Vedení radnice má svým občanům zajišťovat v souladu s místními podmínkami mimo jiné i podmínky pro získávání informací o činnosti radnice a životě v obci1. Pokud tyto podmínky zajišťuje například pomocí tištěného periodika, pak z právních předpisů plyne povinnost poskytovat...

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz