Kácení lesa u cesty do Benic

01.03.2016 19:34
  Bohužel ne všichni lidé jsou příznivci zeleně a některým vzrostlé stromy vyloženě vadí. Poslední únorový den jsme se dověděli, že se v lesíku za brodem masivně kácí stromy. Na místě jsme zjistili, že jakási firma řeže vzrostlé stromy jeden za druhým, aniž má na kácení vydané povolení. Pozemky jsou sice soukromého vlastníka, ale i na ně se vztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny a vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (vyhláška č. 349/2009). Ani soukromý vlastník si...
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz