Vlaky do Prahy

Není daleko doba, kdy nás opět potrápí výluky na železničním spojení směrem na Hlavní nádraží Praha. Postupně začne modernizace tratě a zastávek. 

Zatím vše nasvědčuje tomu, že termín zahájení optimalizace Prahy Hostivař 1.7.2014 by mohl být dodržen. Drážní Úřad obdržel žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – ŽST. Praha Hostivař. Stavební řízení bylo přerušeno 29.1.2014  jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy. Dne 12. března 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Vlaky do Prahy - dotažení koridoru na Hlavní nádraží

19.12.2020 11:30
  Praha bude mít liniový park s korzem a cyklostezkou. Vznikne na trati z Vršovic přes Strašnice, která se po dostavbě čtyřkolejného koridoru mezi Vršovicemi a Hostivaří stane nepotřebnou. Záměry s opuštěnou železnicí zveřejnil pražský Institut plánování a rozvoje na své...
11.11.2020 11:29
  Největší železniční stavba na území Prahy se blíží k významnému milníku. V prosinci s příchodem nového jízdního řádu (13. 12.) opustí vlaky stávající stopu a z Hostivaře do Vršovic začnou jezdit po nové trati. Zatímco vznikajícím terminálem Praha-Zahradní Město prozatím jen projedou, na...
29.03.2020 11:27
  První čtyřkolejná trať v České republice uleví přetíženým dopravním úsekům. Díky ní se cestující dopraví po moderní vysokokapacitní trati rychleji, bezpečněji a pohodlněji ze stanice Praha-Hostivař do stanice Praha – hlavní nádraží. Aktuálně pokračují práce v ŽST Vršovice, kde je...
20.10.2019 11:26
  Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část rychle postupuje. Koridor, který povede značnou částí velkoměsta, získává viditelné obrysy. Ve Vršovicích vzniká nástupiště č. 4 a v průběhu října se budou realizovat nástupištní hrany spolu s povrchy nástupišť. I nová...
23.07.2019 11:25
  V rámci pokračujících prací na novém koridoru do Prahy-Hostivaře, jejichž investorem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), bude od 25. 7. do 25. 8. 2019 uzavřena Průběžná ulice v místě podjezdu pod tratí směrem ke Švehlově ulici. Zmíněné omezení se dotkne jak městské hromadné a...
25.04.2019 11:25
Zatímco většina lidí již spala, u Edenu v pražských Vršovicích se v noci z 18. na 19. března naši stavbaři z divize 5 pustili do nelehké operace: v rámci projektu Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. II bourali starou mostní konstrukci. V Praze od loňska vzniká...
09.07.2018 08:04
  14. srpna začne nepřetržitá výluka části koleje č. 104a v čekacích kolejích seř.n. (od km 0.180 po zarážedlo kusé koleje) z důvodu jejího zkrácení. 21. srpna začne nepřetržitá výluka staniční koleje č. 9 ve vjezd.n. z důvodu jejího zrušení. Ve dnech 21., 22., 23. a 24....
02.07.2018 08:03
  V červenci budou zahájeny práce na nové traťové koleji, rekonstrukci mostů, nástupišť a podchodu. Od 20. července 2018 během nočních výluk (vždy od 23.50 do 05.00 hod.) bude probíhat pažení mostu ulice „V Korytech“ (km 8,295) a vyloučena bude spojovací kolej č. 95 včetně TV a...
01.07.2018 08:00
  Mimo již započaté stavby „Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 2.část“ má v roce 2019 začít již mnoho let toužebně očekávaná stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ s předpokládaným nákladem 668 milionů korun a předpokládaným spolufinancováním z...
03.06.2018 08:01
  Po přípravných pracích, kdy v prostoru někdejšího vršovického seřaďovacího nádraží proběhlo zaměřování kabelů, kácení a mýcení, objevily se první nové betonové patky sloupů trakčního vedení a započala demontáž kolejí, začne v pondělí 4. června 2018 první z řady rozsáhlých výluk v rámci...
1 | 2 >>

Galerie návrhů zastávek II. etapy

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz