Odpady

Svoz komunálního odpadu zajišťuje MHMP.

Nejbližší sběrný dvůr je v MČ Praha-Uhříněves.

Na území MČ Praha-Kolovraty jsou rozmístěny místa pro separovaný sběr.

Pravidelně jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery.

Pravidelně (2x ročně) je v provozu mobilní sběrný dvůr.

 

Další podklady na téma - Odpady

03.05.2015 10:01
  Aktuální informace: KOMPOST jako odměna pro občany odevzdávající bioodpad Občan hl. m. Prahy získá zdarma 35 % kompostu vyrobeného z celkového množství jím odevzdaného bioodpadu (přepočítávací koeficient je 0,175 z odevzdaného množství bioodpadu) v předchozím roce. Nárok na...
22.10.2014 05:54
Třídění odpadu je v dnešní době běžnou součástí života většiny občanů. V roce 2012 v průměru každý z nás vytřídil téměř 40 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Přestože separace každoročně narůstá, na skládkách odpadů nadále končí velké množství odpadů, hlavně biologicky...
19.10.2014 09:56
  Kompostování má na území Česka téměř nejstarší tradici v Evropě, první kompostárna s řízenou technologií zde byla uvedena do provozu již v roce 1912. V dnešní době je kompostování považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování biologického odpadu, který nezatěžuje životní prostředí...
04.10.2014 10:01
  Magistrát hl. m. Prahy odbor městské zeleně a odpadového hospodářství schválil kvótu na přistavení mobilních sběrných dvorů pro MČ Praha-Kolovraty. Tuto službu může MČ realizovat v roce 2014 celkem 4x. Kvóta byla stanovena zejména s ohledem na počet obyvatel a dostupnost sběrných dvorů hl....

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz