Zeleň

 

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro běžný život, relaxaci i aktivní odpočinek.

 

Chceme

  • Udržovat zeleň v obci
    • pokračovat v údržbě zeleně, údržbu optimalizovat
    • doplňovat zeleň s dlouhodobým výhledem

Další podklady na téma Zeleň

19.07.2015 08:27
Bydlíte poblíž parku? Máte štěstí! Další a další výzkumy totiž ukazují, že blízkost zeleně má na naše zdraví a spokojenost mnohem větší vliv, než by se mohlo zdát. S trochou nadsázky by se dalo říct, že veřejné zdraví je – alespoň částečně – v rukou urbanistů. Jak konkrétně parky a zeleň...
04.07.2015 08:23
9,33 % parkové zeleně, 18,77 % včetně lesů  Poměr zelených k zastavěným plochám je v českém hlavním městě neobvykle vysoký, a to i v evropském srovnání. Na tom se ještě architekti a urbanisté shodnou. Hodně rozdílné názory už ale mají na to, jestli je to dobře. A také co se s tím má dělat,...
07.06.2015 08:21
Postupné začleňování ekologického přístupu do architektury a úloha veřejné zeleně začaly narůstat spolu s potřebou celkového městského plánování ve druhé polovině 19. století, kdy také parky a zahrady přestaly být výsadou vyšších společenských vrstev. Lidé bydlící kvůli...
09.05.2015 09:34
  Obnova sadu prakticky znamená výřez náletových dřevin s následným odstraňováním zmlazení po výřezech. Součástí dlouhodobé obnovy sadu je postupná dosadba nových ovocných stromů tam, kde staré stromy již chybí. Aby sad znovu nezarostl a obnovil se luční porost, je nezbytné zavést dlouhodobou...
28.03.2015 08:16
Parky jako ukazatel kvality života ve městě Parky jsou důležitým prvkem městské infrastruktury a jedním ze základních typů veřejných prostranství, která utvářejí celkový ráz města. V rámci systému sídelní zeleně plní nezastupitelnou úlohu. Vytvářejí protiváhu zastavěnému prostředí i veřejným...
01.06.2014 09:42
  Porosty, které můžeme v současné době pozorovat v našem životním prostředí, jsou z velké části výsledkem dlouhodobého působení člověka na krajinu a přírodu. Zajímavé proto může být srovnání přirozené vegetace, tedy vegetace rostoucí na daném území bez zásahu člověka, s vegetací...
31.05.2014 09:46
  Prknovka se nachází na západní straně obce. Kolem roku 1900 koupil pozemek uhříněveský učitel František Prkno, který vynikal horlivým pěstěním stromoví, čemuž i mládež ochotně učil. S výsadbou lesa začal roku 1902 a stromy pro výsadbu nakupoval a s žáky uhříněveské školy, kam chodily i děti...
31.05.2014 08:49
  Nevelký les Bouďák se nachází u Prknovky mezi železniční tratí a silnicí na Uhříněves. Bylo to místo, kde mládež hrála volejbal a fotbal a v zimě se zde sáňkovalo. Není známo, kdo a proč lesík pojmenoval, ale je možné, že název byl odvozen od dřevěných bud, které tam postavili italští...

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz