Další témata

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy začal připravovat nový územní plán Prahy pod názvem Metropolitní plán. Ještě předtím, než předloží samotný návrh Metropolitního plánu, chce nejprve vysvětlit východiska a metodu tvorby plánu. 

 
 
Přestože pražský magistrát projevil zájem o koupi bývalého skautského areálu Prknovka, koncem dubna ho vydražila soukromá společnost. Vedení městské části však nadále trvá na tom, aby Územní plán pod areálem zůstal beze změn. 
 
 
 
V Kolovratech se chystá nová výstavba - v lokalitě u Donáta, nad železniční tratí  Budou to 2 velké bytové domy, o 4 nadzemních podlažích. Celkem zde vznikne 87 nových bytů a počet obyvatel Kolovrat tak stoupne o cca 10 %. Jak probíhala jednání s developerem a jakou roli v tom hrálo vedení MČ Kolovraty se dočtete v kauze Výstavba U Donáta
 
 
 

V naší městské části se chystá další liniová stavba, a to navýšení kapacity vedení vysokého napětí procházejícího mezi Kolovraty a Lipany na výrazně vyšší přenosovou kapacitu s napětím 2x 400 kV.

 
 

Dopravní studii MČ Praha - Kolovraty zadal ÚMČ Praha - Kolovraty a v březnu 2012 ji zpracovala firma D-PLUS projektová a inženýrská a.s.

 

Přestože pražský magistrát projevil zájem o koupi bývalého skautského areálu Prknovka, koncem dubna ho vydražila soukromá společnost. Vedení městské části však nadále trvá na tom, aby Územní plán pod areálem zůstal beze změn. 

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz