Odkazy na oficiální stránky www.kolovraty.cz

Kompetence starosty a jeho zástupců

Členové zastupitelstva

 

 

Dokumenty ZMČ Praha-Kolovraty na úřední desce

Pozvánka na zasenání ZMČ

Zápis ze zasedání ZMČ

Usnesení ZMČ

 

Další dokumenty

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty

 

Zasedání zastupitelstva

 • 20.6.2018 - 18 hod (ÚMČ)
 • 12.9.2018 - 18 hod (ÚMČ) 
 • 25.4.2018 - 18 hod (ÚMČ)
 • 21.3.2018 - 18 hod (ÚMČ)
 • 31.1.2018 - 18 hod (ÚMČ) 
 • 20.12.2017 - 18 hod (ÚMČ)
 • 18.10.2017- 18 hod (ÚMČ)
 • 13.9.2017 - 18 hod (ÚMČ)
 • 24.5.2017 - 18 hod (ÚMČ)
 • 19.4.2017 - 18 hod (ÚMČ)
 • 15.3.2017 - 18 hod (ÚMČ)
 • 21.12.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 23.11.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 21.9.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 29.6.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 25.5.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 27.4.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 30.3.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 24.2.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 27.1.2016 - 18 hod (ÚMČ)
 • 21.10.2015 - 18 hod (ÚMČ)
 • 16.9.2015 - 18 hod (ÚMČ)
 • 24.6.2015 - 19 hod (ÚMČ)
 • 20.5.2015 - 19 hod (ÚMČ)
 • 8.4.2015 - 19 hod (ÚMČ)
 • 25.2.2015 - 19 hod (ÚMČ)
 • 28.1.2015 - 19 hod (ÚMČ)
 • 16.12.2014 - 19 hod (ÚMČ)
 • 18.11.2014 - 19 hod (ÚMČ)
 

Výbory a komise

Výbory ZMČ jsou iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva MČ. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje ZMČ a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZMČ. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem na úseku samostatné působnosti. Současně plní další kontrolní úkoly, jimiž je ZMČ pověřilo.

Komise MČ je iniciativním a poradním orgánem starosty MČ Praha - Kolovraty v příslušné oblasti. Výbory ustanovuje a jejich členy jmenuje starosta MČ.

 

Zastupitelé MČ Praha-Kolovraty 

 

Starosta

 • Klecanda Antonín Mgr. - NK

Zástupce starosty

 • Čuřínová Kateřina Mgr. - NK
 • Bartošová Stanislava Mgr. - Sousedé2014
 • Šusta Martin - NK (do 01/2016)

Zastupitelé

 • Kolář Jan Ing. - ODS
 • Ondroušek Pavel Mgr. - ODS
 • Růžičková Vladislava JUDr. - NK
 • Stibůrková Blanka Ing. Mgr. Ph.D. - NK
 • Halmanová Natalie Mgr. - NK
 • Musilová Zdeňka - NK
 • Šlingr František - NK
 • Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. - Sousedé
 • Procházka Miroslav - Pro Obec
 

 

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz