Finanční výbor

Koncepce činnosti 
 • provádí podle potřeby kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem a finančními   prostředky HMP
 • podílí se na přípravě a sestavování rozpočtu hlavní i zdaňované činnosti
 • vyhodnocuje a posuzuje výsledky hospodaření MČ
 • podílí se na přípravě záměrů MČ v oblasti hospodaření ve zdaňované činnosti
 • předkládá iniciativní návrhy systémových řešení pro zvýšení příjmů MČ a efektivní hospodaření s finančními prostředky i majetkem MČ
 • plní další úkoly, kterými jej pověřilo ZMČ.

Předseda je ze své činnosti odpovědný ZMČ.

 

 

Členové výboru

Předseda

 • Blanka Stibůrková (NK)  

 

Tajemník

 •  
 

Členové

 • Radka Syrovátková
 • Margita de Heij Kolářová (Sousedé)
 • Vladimír Šedivý
 • David Borges 

Finanční výbor se na schůzích, které se konají každý měsíc, zabývá průběžnými rozpočtovými opatřeními, provádí kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem a finančními prostředky HMP. Dále se podílí na přípravě a sestavování rozpočtu hlavní i zdaňované činnosti, vyhodnocuje a posuzuje výsledky hospodaření městské části, spolupracuje na přípravě záměrů obce v oblasti hospodaření a předkládá iniciativní návrhy systémových řešení pro zvýšení obecních příjmů a efektivní hospodaření s finančními prostředky i majetkem obce. Náš výbor aktuálně připravil podklady pro zastupitelstvo k rozpočtu na rok 2015 a materiál pro prodej bytu ve vlastnictví městské části.

Blanka Stibůrková, předsedkyně

zdroj: KZ 1/2015

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz