Operační programy Praha

14.01.2015 14:38
Informace uvedené níže v textu jsou převzaty z programu Praha - Adaptabilita schváleného Evropskou komisí. Zaměření jednotlivých prioritních os v programu OPPA představuje obecný rámec toho, co je možné...
11.01.2015 14:38
Informace uvedené dále v textu jsou převzaty z programu Praha - Adaptabilita schváleného Evropskou komisí. Zaměření jednotlivých prioritních os v programu OPPA představuje obecný rámec toho, co je možné...
11.01.2015 14:37
Informace obsažené níže jsou převzaty z programu Praha - Adaptabilita schváleného Evropskou komisí. Zaměření jednotlivých prioritních os v programu OPPA představuje obecný rámec toho, co je možné...
10.01.2015 14:43
Cílem  této osy je zvýšit konkurenceschop¬nosti Prahy pomocí investic do rozvoje a efektivního využití  inovačního potenciálu. Podpora směřuje  do zavádění nových technologií a zařízení u malých a středních...
10.01.2015 14:42
Cílem této osy je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb a veřejné dopravy. Podporují se rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek, bezbariérové přístupy do metra a  výstavba cyklostezek. Investuje se...
10.01.2015 14:42
Cílem této osy je zkvalitnit životní prostředí v Praze, obnovovat rekreační zóny, parky, rekultivovat nevyužívané nebo zničené plochy, stavět dětská hřiště a sportoviště nebo obnovovat vodní plochy. U veřejně přístupných...
Záznamy: 1 - 6 ze 6

OP Praha – Adaptabilita: Více důvodů cítit se tady jako doma

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha -  Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.

Program má celkem 3 oblasti, na které se zaměřuje.

 

OP Praha - Konkurenceschopnost: Více důvodů cítit se tady jako doma

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha – Konkurenceschopnost , který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, má za cíl prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury,  životního prostředí, vědy, výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit a zkvalitnit život Pražanů.
Operační program Praha - Konkurenceschopnost je rozdělen do tří základních oblastí, které se liší svým zaměřením.
 

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz