Redakční rada

Redakční rada řídí vydávání Kolovratského zpravodaje.

Dle statutu Kolovratského zpravodaje schváleného dne 26.6.2014 redakční rada:

  • připravuje obsahovou koncepci Zpravodaje
  • připravuje grafickou úpravu Zpravodaje
  • schvaluje obsah jednotlivých vydání Zpravodaje
  • schvaluje úpravu jednotlivých vydání Zpravodaje
  • stanovuje termíny uzávěrek a vydání Zpravodaje
  • vyhodnocuje a řeší stížnosti, podněty a návrhy týkající se Zpravodaje
  • dbá na dodržování statutu Zpravodaje
 

 

Redakční rada

Předseda

  • Petr Bartoš

Členové

  • Blanka Oujezdská
  • Pavel Klikar

Kontaktujte nás

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz