Sociální a bytová komise

Koncepce činnosti
 • komise eviduje písemné žádosti o umístění v DPS
 • písemné žádosti i přidělení obecních bytů
 • navrhuje starostovi kritéria pro umístění seniorů do DPS a přijímá žádosti o byty
 • vyhledává a nabízí pomoc občanům v tísni
 • pomáhá osamělým nebo nemocným občanům při styku s úřady apod.
 • ve spolupráci s představiteli MČ navštěvuje jubilanty a vede jejich evidenci
 • spolupracuje s dalšími státními i nestátními organizacemi
 • provádí osvětovou práci v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality dětí a mládeže
 • spolupracuje s orgány policie a s odborem sociální péče, který vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu Prahy 22 i pro MČ Praha – Kolovraty

 

Členové komise

Předseda

 • Zdenka Musilová (NK)

Sekretář

 • Renáta Nováková

tel.: 267 710 504, linka 135

 

Členové

 • Tomáš Janoušek (Sousedé)
 • Jana Jarůšková
 • Ivana Voborová
 • Michaela Konečná

 

Sociální a bytovou komisi tvoří v tomto volebním období tým odborníků, kteří mají zkušenosti z různých oborů v sociální oblasti, konkrétně ze školství, z práce pro seniory nebo pro sociálně potřebné lidi. Dá se tedy říci, že díky tomu můžeme porozumět a profesionálně pomáhat všem věkovým skupinám, což je velkou výhodou. Členkou je také bývalá předsedkyně sociální a bytové komise, jejíž praxe je pro naši práci velkým přínosem.

Naše komise už několik let spolupracuje s kolegy s uhříněveského úřadu při přípravě projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro Městskou část Praha 22. Důležitou náplní práce naší komise je evidence písemných žádostí a návrh kritérií pro umístění seniorů v Domově s pečovatelskou službou nebo žádostí o přidělení obecních. K příjemnějším povinnostem patří návštěva jubilantů společně se zástupci obce.

Zdeňka Musilová, předsedkyně

zdroj: KZ 1/2015

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz