Starosta

14.01.2017 10:25
  Kompetence starosty Mgr. et Mgr. Antonína K l e c a n d y , uvolněného pro výkon funkce: Jako statutární zástupce městské části (zastupuje při výkonu své funkceměstskou část navenek) plní úkoly ve smyslu ustanovení § 97 a následujících zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve...
10.11.2014 11:45
Podle ustanovení § 95 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění zřizuji tímto ke dni 1. listopadu 2014, jako iniciativní a poradní orgány starosty: komisi sociální a bytovou, stavební, kulturně – mediální a grantovou. Pro volební období 2014 až 2018 podle ustanovení...
Záznamy: 1 - 2 ze 2

Starosta

Klecanda Antonín Mgr. - NK

 

Telefon:   267 710 504 

Fax:         267 710 722

E-mail:     klecanda@kolovraty.cz   

               

Kompetence:

  • veřejná správa
  • legislativa
  • financování
  • bezpečnost
  • územní plánování
  • investiční činnost

 

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz