Stavební komise

Koncepce činnosti
 • na úseku územního plánování spolupracuje s orgány zpracovatele změn územního plánu a prosazuje zájmy MČ
 • vydává stanoviska ke všem aktivitám v územním řízení jako poradní orgán starostovi
 • při vlastní stavební činnosti MČ navrhuje stavby a stavební úpravy vedoucí ke zlepšení kvality života
 • navrhuje dopravní opatření a řešení dopravy v klidu
 • připravuje studie vlastních návrhů pro zajištění projektů a povolení
 • předkládá starostovi své návrhy a stanoviska ke všem aktivitám cizích investorů a stavebníků ve stavebním řízení
 • vyvíjí aktivity vyššího významu např. posuzování návrhů k posudkům na vliv ŽP z pohledu zájmů MČ

 

 

 

Členové komise

Předseda

 • Stanislava Bartošová

tel.: 267 710 504, linka 129

 

Sekretář

 • Eduard Gožďál
 

Členové

 • Zuzana Jeřábková (NK)
 • Marek Ovečka (NK)
 • Jaroslav Břečka (ODS)
 • Petr Souček
 • Ivo Chytil
 • Jan Kolář (ODS)
 • František Šlingr (NK)

 

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz